Friese Studenten voor 1650

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland, studenten ca. 1380 - 1650 *****

>> HOMEpage


1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie 6: sociale herkomst
7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting 11: leeftijd 12: bronnen
13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum 20: varia 21: diversen 22: literatuur


 

FrieseStudentenvoor1650.txt (2,3 MB)

FrieseStudentenvoor1650.pdf (3,5 MB)

Doorzoek de website

© 2009 All rights reserved.